För den som har lusläst IMY’s utlåtande den 3 juni 2023 blir det uppenbart att det skapas en del hinder för att jobba med Google Ads utan att bryta mot lagen.

I det här inlägget vill jag visa hur du kan fortsätta jobba med Google Ads (eller annan betald marknadsföring) även om du inte skickar personuppgifter eller identifierare till Google. Jag vill ge dig ett sätt att rapportera, analysera och optimera Google Ads utan att skicka känsliga uppgifter till Google.

Jag utgår här från att du använder en reverse proxy, som den CNIL (den franska motsvarigheten till IMY), beskriver här.

En enkel kampanjöversikt 

Låt oss börja med det lättaste fallet och lägga det på en grundläggande nivå. Du vill bygga en enkel rapport eller dashboard som ger dig en översikt för hur din kampanj har presterat under föregående månad. I detta fall använder vi bara tre datakällor:

 1. Google Analytics 4 (GA4) – filtrerad i linje med CNIL och IMYs riktlinjer
 2. Google Ads – utan konverteringsdata eftersom du inte har delat identifierare i klartext med Google
 3. Din Cookiebanner – Du samlar bara data i Google Analytics 4 för de som har gett samtycke

Om vi förutsätter att vi ska sammanställa datat i till exempel Looker Studio så är det viktigt att vi inte skickar känsligt data dit. Identifierare som gclid, clientID eller transactionID är alltså inte aktuella. Vi håller oss istället till datum och landningssida som våra “nycklar”.

För Google Analytics 4 importerar du följande data

 • Datum (datumspecifikt eller vecka/månad beroende på volym)
 • Sessioner
 • Landningssida (inkludera endast de du använder i dina kampanjer)
 • Konverteringar

Du kan såklart välja att importera fler dimensioner eller mätetal, men vi håller det enkelt.

För Google Ads importerar du

 • Datum (samma format som du valde för GA4)
 • Kampanjnamn
 • Landningssida
 • Kostnad
 • Klick

Sist men inte minst importerar du följande från din Cookiebanner:

 • Datum (samma format)
 • % samtycke statistik

Datum och landningssida blir dina nycklar för att bygga en kombinerad datakälla för GA4 och Google Ads. Datat från Cookiebannern ger dig framförallt mer kontext för att jämföra klick (Google Ads) och sessioner (GA4).

Ett exempel på en enkel rapport som såklart går att bygga ut med flera datakällor till exempelvis Facebook Ads, Google Search Console, Adform. .

Analysera flödet från annonsvisning till försäljning

Du har gjort din rapport och vill nu djupdyka i någon specifik fråga. Analyser som håller sig till impression share eller klick går fortfarande utmärkt att djupdyka i med Google, men om du vill ha tillgång till all data behöver du flytta över till en EU-miljö.

Via din proxylösning kan du välja någon av följande vägar

 1. Pseudonymisera känsligt data via en nyckel som du inte delar med Google. Använd sedan den nyckeln i din EU-miljö, till exempel lokalt på din dator, för att få tillgång till allt i klartext.
 2. Spara data i klartext till en databas inom EU. Var mycket noga med att inte använda ett amerikanskt företag för överföring av data eller hosting.

Du importerar ditt underlag och kombinerar det exempelvis med ditt CRM-data. Nu kan du analysera hela flödet från annonsvisning, genom besöket på din webbplats och slutligen hur ditt lead bearbetades av din säljorganisation och resulterade i en försäljning värd x antal kronor.

Kontakta oss gärna om du vill titta på ett mer specifikt fall för hur vi gör attributionsmodellering i en lokal miljö.

Kampanjoptimering

Utan att skicka persondata eller identifierare som gclid till Google så blir det tyvärr omöjligt att använda Googles inbyggda metoder för att optimera mot konverteringar.

Det lättaste sättet att komma runt det problemet är att gå tillbaka till att buda efter klick. Du får rapportera och analysera i linje med det vi har beskrivit ovan. Utvärdera löpande vilka annonser/sökord som konverterar och skapar värde för din organisation och justera bud i linje med detta.

Du kan också automatisera många av dessa processer utan att dela ditt data med Google.

För den som exempelvis jobbar med en partner som Amanda AI så är det möjligt att bygga en process som automatiserar bud efter konverteringdata i realtid (eller så nära realtid som möjligt).

Du använder din proxylösning för att mata data till Amanda AIs API. Amanda AI ser till att persondata och identifierare stannar inom EU samtidigt som de justerar annonser, sökord och bud i realtid.

Slutsats

Att rapportera, analysera och optimera Google Ads går alldeles utmärkt att göra utan att skicka känsliga uppgifter till Google. Vill du ha hjälp att komma igång?

Garfields produkt Filterly är en reverse proxy byggd efter CNILs rekommendationer. Du kan använda den för att göra allt som vi har diskuterat ovan.

Garfield har också ett nära samarbete med Amanda AI. Tillsammans kan vi ta fram en plan för hur din organisation kan fortsätta jobba med Google Ads i linje med IMYs senaste riktlinjer.