Google Analytics för 2024 och framåt

Hur ser situationen ut för ditt Google Analytics? Har du alla delar på plats? Av erfarenhet vet vi att många dras med brister i GA4 som de väljer att bortse från. Det kan bli kostsamt av flera skäl. Låt oss hjälpa dig att ta tag i detta nu

Vi hjälper dig hela vägen

I de flesta fall skulle det krävas tre (eller fler) partners för att lösa alla frågor kring Google Analytics för din organisation. Vi har hela lösningen från start till mål, under ett och samma tak.

För att göra Google Analytics kompatibelt med EUs-lagstiftning krävs fyra element.

Vi hjälper dig med alla steg och ser till att du får en fungerande lösning på plats. Kontakta oss för att få reda på mer.

Vi finns ett samtal bort